Czym sa Wolne rodniki?

Wolne rodniki w organizmie człowieka to reaktywne cząsteczki lub atomy, które posiadają nieparzystą liczbę elektronów w swojej powłoce elektronowej. Ze względu na tę nieparzystość, wolne rodniki są bardzo reaktywne chemicznie…

Grupy hydroksylowe (OH)

Grupy hydroksylowe (OH), znane również jako grupy hydroksylowe, są związane z wieloma procesami w organizmach, a ich wpływ na zdrowie może być zarówno korzystny, jak i szkodliwy, w zależności od…

German pierwiastek: nadzieja na uzdrowienie dla wielu chorych

Wprowadzenie: Germanium, znane również jako GERMAN Ge32, to pierwiastek śladowy o działaniu antyoksydacyjnym. Choć jest on półmetalem i półprzewodnikiem, co umożliwia mu dobre przewodzenie impulsów elektromagnetycznych, jego znaczenie jako potencjalnego…

Nano czasteczki srebra i metali szlachetnych

Metale szlachetne – dobra inwestycja również dla zdrowia… Metale koloidalne w postaci nano cząsteczek zwłaszcza złoto i srebro były wcześnie stosowane w kontekście holistycznych procesów naturalnych. W szczególności w leczeniu…

Czy nano srebro to faktycznie wyjątkowy pierwiastek ?

Obecnie nanotechnologia znalazła wykorzystanie w różnych dziedzinach życia człowieka dając nowe możliwości między innymi w przetwórstwie, rolnictwie, medycynie . Dzięki właśnie nano technologii mamy możliwość dysponowania nanomateriałami znacząco różniącymi się…