Zimna plazma czym jest i o jej zastosowaniu

Plazma jest to stan skupienia materii określona jako zjonizowany w większym lub mniejszym stopniu gaz. Pojecie plazmy wprowadził w 1928 roku amerykański fizykochemik Irving Langmuir. Uważa się, że plazma stanowi…